Ákášická kronika (ÁKÁŠICKÉ ZÁZNAMY)

Jedná se o nebeskou knihovnu, ve které se nachází spousta knih.

Tyto knihy obsahují informace o všem co naše duše v průběhu celé své existence řekla, na co myslela nebo co udělala. Zároveň kronika obsahuje i její budoucí možnosti.

Tyto záznamy mají neuvěřitelnou sílu a moudrost, a proto jsou velice bedlivě střeženy. Přístup k těmto záznamům je povolen pouze vybraným bytostem a to za předpokladu, že veškeré vědění, které z nich obdrží využije správným způsobem. Existuje jen malý počet lidí, kteří smí v Ákáše číst informace o druhých lidech. Je to úžasný a nádherný dar, který nesmí být nikdy a nikým zneužit. Ten kdo takový dar získal, má nesmírnou zodpovědnost a často nese tíhu daného člověka a sdílí jeho bolest a utrpení, jeho úkolem je pomáhat. Dar je tudíž úkolem i posláním.

Základní pravidla:

- je důležité se před každým čtením pořádně uzemnit a požádat si o světelnou ochranu

- před otevřením záznamů je nutný souhlas osoby, pro kterou se bude číst

- je nezbytné a nutné zachovat naprostou důvěrnost

- informace se podávají velice uctivě, citlivě a co možná nejpozitivněji

- není dobré otvírat záznamy osoby mladší 18-ti let

 

Jak pokládat otázky?

Je třeba se vyhnout:

- výrazu KDY - čas nehraje v záznamech žádnou roli, protože Ákáša je věčná

- zjišťovacím otázkám jež vyžadují odpověď ANO/NE

- je dobré otázky pokládat otázky začínající slovy: co? proč? nebo jak?

 

Jaké informace získám?

- záznamy povznášejí, jsou láskyplné a citlivé, je z nich cítit veliká láska a porozumění

Jaké informace nezískám?

- takové, které zesměšňují, ponižují nebo soudí

Od koho obdržím informace?

- od Vládců záznamů, Mistrů, Učitelů a v neposlední řadě od našich milovaných

Jak se dají Ákášické záznamy využít?

- čtení pro jednotlivce

- čtení pro zvířata a domácí mazlíčky

- čtení budov (historie domu)

- čtení klientovi či pacientovi

- využití k tvůrčí práci

- k učení

- k léčení a uzdravování

- poznání pravdy

- uzdravení od negativních vlivů předků

- uzdravení minulých životů

- osobní život

- životní směr

- náhled možností do budoucna

- vztahy, láska, partnerství

- kariéra

Vždy si můžeme být jistí, že odpovědi na naše otázky se k nám dostanou v takové formě, kterou jsme schopni pochopit a přijmout.

Nikdy se neptám na tzv. nízké otázky, jako např. jaká čísla padnou ve sportce?

Někdy se může stát, že obdržíme odpověd na jinou otázku než jsme položili, vězte, že oni přesně ví co Vám v danou chvíli přinese největší prospěch a co máte vědět.

 

 

 

 

zdroj: Linda Howe - Ákášické záznamy