Andělé

 

Andělé a jejich rozdělení.

Andělé jsou dokonalé bytosti. Jsou to úžasní milující společníci, kteří nás chrání a milují. Andělé nemají ego, a proto jim nelze přisuzovat lidské vlastnosti. Andělé pracují pro něco mnohem vyššího, než jsme schopní pochopit. Andělé pracují ve jménu Boha. Andělé jsou bezpohlavní, ale mnoho z nich zaujme jednu či druhou polaritu.

První trojice:

Serafíni – andělé čisté lásky, světla a ohně. Nacházejí se nejblíže božskému trůnu a obklopují ho, aby zajistili jeho stálou existenci a k božství se nedostala žádná negativní energie.

Cherubíni – jsou strážci světla a hvězd. Budeme-li potřebovat božskou ochranu, moudrost a vědění, tak Cherubíni jsou ti praví.

Trůnové – vytvářejí, vedou a shromažďují přicházející a odcházející pozitivní energii. Mají neskutečný smysl pro spravedlnost. Svým světlem prosvítí veškerou nespravedlivost a jakékoliv oběti pošlou léčivou energii.

Druhá trojice:

Panstva – obývají úroveň kde začíná duchovní a fyzická rovina. Jsou to božští vůdcové a vládnou milosrdenstvím.

Ctnosti – jsou zodpovědní za pohyby a cykly hvězd a planet ve vesmíru. Mají rádi lidi, kteří se snaží dosáhnout něčeho více a pokoušejí se lidi osvítit a vést k harmonii.

Mocnosti – zodpovídají za hlídání cest, které vedou do nebe a za přivádění ztracených duší na tyto cesty. Udržují svět v rovnováze a brání ho proti negativní energii.

Třetí trojice:

Knížectva – opatrují velké skupiny jako jsou kontinenty, národy, města, aj..Ochránci náboženství a politiky.

Archandělé – jsou poslové Boha a zjevují se lidem s poselstvím.

Andělé – bývají s lidstvem v nejčastějším kontaktu, vedou nás a ochraňují.

 

Jak komunikovat s Anděly?

Stačí pouhá myšlenka a člověk může komunikovat s anděly, ano je to tak jednoduché. Jelikož nám Andělé nemohou vstoupit do života bez pozvání, čekají, až navážeme s nimi kontakt. (Musím se přiznat, že od chvíle kdy jsem se svými Andílky navázala první kontakt, už bych bez nich nemohla být. Žádám je a prosím o pomoc při běžných činnostech a oni mi vždy rádi pomohou a situaci ulehčí. Mnohdy nechám vyřešení situace zcela na nich, protože vím, že vše vyřeší pro mé nejvyšší dobro).

Andělé nám svou přítomnost dávají najevo různými způsoby: jasno-slyšení (hlas, hudba, zvonění…), jasno-vidění ( jejich obrysy, jejich světlo, bílé pírko, duhu nebo jejich siluetu na nebi…), jasno-cítění (jasný pocit, linoucí se vůně bez značné příčiny, dotek na kůži či jakési mravenčení ve vlasech a na tváři nebo třeba závan lehkého vánku…), jasno – vědění (známe odpovědi na otázky, aniž bychom se je učili).