Andělské děti

 

NAŠE VÝJIMEČNÉ, NEVÝJIMEČNÉ DĚTI.

Lidstvo postoupilo do dal

šího vývojového stupně. A tím pádem se mění i naše děti. Dříve se tyto děti, vyskytovaly sporadicky, ale dnes už se rodí zcela pravidelně. Pokud máte dítě, které se narodilo po roce 2000, můžete si být téměř jistí, že je výjimečné a bude potřebovat speciální zacházení a výchovu. Prosím to slovo výjimečné berte s rezervou. Tyto děti opravdu jsou výjimečné, ale vzhledem k tomu, že se jedná o převážnou většinu dětí, které jsou narozené po roce 2000, znamená to, že ta vyjímečnost už není tak výjimečná, jak by se mohlo zprvu zdát. Takže zapomeňte na povyšování nad ostatní maminky na dětském hřišti, jejich dítě je stejně jedinečné jako to vaše. Jedno je ale jisté, Vaše dítě bude pro Vás osobně vždy to nejvýjimečnější – je přece vaše. V určitých časech se na Zemi rodí různé typy dětí, není však vyloučeno, že některé děti se narodí dříve či později a přesto jsou výjimečné.

Tyto překrásné a čisté bytosti se rodí rodičům, kteří jsou na vyšší duchovní úrovni, než je průměr. Je to z jednoho prostého důvodu. Pokud by daný rodič nebyl na vyšší duchovní úrovni, nikdy by výchovu daného človíčka nezvládnul, což neznamená, že se to nemůže stát i jemu. To jaké dítko se nám narodí, neovlivníme, to už je dávno domluveno tam nahoře.  Například mě se má v budoucnu narodit čistá, křišťálová dušička, asi mám výhodu, že to vím a můžu se na to připravit (sama bych si křišťálové dítko asi nevybrala).  Pokud však tuto situaci přijmete a nebudete se ji bránit, vychováte úžasné malé bytosti. Pokud se však budete tomu bránit, vaše děti se stanou nekontrolovatelné, nesnesitelné a v zajetí několika světů.

Jaké máme skupiny kouzelných dítek? Pro představu uvedu pouze ty nejaktuálnější a nejznámější. Věřím tomu, že se každý den na naší planetu, inkarnují tisíce dětí s různými schopnostmi, ale jaké tyto děti budou, ukáže až čas. 16 let je příliš krátká doba na závěry. Takže musíme pracovat s těmi informacemi, které jsou nám dostupné nyní.

Všechny tyto děti mají určité charakterové rysy a vykazují neobvyklé psychologické jevy. To znamená nutnost změnit systém výchovy a vzdělání, aby byla dětem poskytnuta maximální podpora, pro dosažení vnitřní rovnováhy a harmonii a vyvarování se s různými frustracemi.

Tak pojďme už na ty skupiny. Věřím, že jste již napjatí, zda se vaše dítko do některé z nich nevejde.

Indigové děti

Těmto dětem se v auře vyskytuje převážně indigově modrá. Tyto děti vědí, kdo jsou a odkud přichází. Znají svou vlastní hodnotu. Nesnáší autoritu, která nepřipustí diskuzi, volbu nebo kompromis. Některé věci nedělají, neboť je to pro ně nesnesitelné. Na první pohled se jeví jako asociálové. Školní docházka je pro ně neskutečný problém a na výchovné prostředky nereagují. Jedná se o velice citlivé děti, kterým toto jednání způsobuje nemalé problémy v dětství a někdy i v dospívání. Mějte na paměti, že být indigovým dítětem není lehké a proto se k němu chovejte s patřičnou úctou. Tyto děti přicházejí na svět pozvednout lidské vědomí a vibrace Země na vyšší úroveň.  

Zlaté děti

U těchto děti můžeme pozorovat zlatou barvu v auře. Jedná se o velmi staré duše, které zde na Zemi byly mnohokrát inkarnované. Může se jednat až o statisíce inkarnací. Tyto děti jsou moudré, mají nadhled a jsou schopni stvořit novou realitu ve jménu lásky. Nenechají se ovlivnit egem i přesto, že umí žít ve hmotném světě.

 

Duhové děti

Do této skupiny patří Křišťálové, Perleťové a Diamantové děti. Tyto děti svět dlouho očekával a již konečně přicházejí. Jsou to průkopníci, kteří mají za úkol připravit Zemi na příchod Dětí Nové Generace. Jedná se o třetí generaci dětí, která přišla pomoci při vývoji Země a lidstva. Tyto děti přinášejí do svých rodin radost. Tyto děti mimo Křišťálových jsou stvořené proto, aby se smály. Ve své podstatě jsou tyto děti jasnovidné a umí vyčíst pocity druhých. Jsou to silné osobnosti, neboť rovněž mají dar jasnozřivosti a mohou být přírodními léčiteli. V současné době se jich inkarnuje málo. Nejsou zatížené karmou a jejich rodiče jsou Křišťáloví dospělí. Nikdy si nevyberou dysfunkční rodinu. Krev těchto dětí dokáže čistit veškeré toxiny a odbourávat negativní energie. Z těchto důvodů mohou tyto děti v dětství trpět častěji nemocemi, neboť se jejich těla čistí.

 

Křišťálové děti

Tyto děti mají barvu aury duhově bílou. Jsou velice citliví, důvěřiví, laskaví a otevření. Jedná se o přirozené Léčitelé a pomocníky přírody. Jelikož veškerou energii (ať už pozitivní nebo negativní) přebírají přes své srdce, stávají se velice křehkými. Tyto děti potřebují od svého okolí velikou podporu, ochranu a lásku. Pozemské věci je tíží a proto velice často utíkají do svého světa andílků, víl a jednorožců. Rovněž tyto děti se posouvají ve svém vývoji a stávají se jedním celkem, silným a vědomým.

 

Perleťové děti

U těchto dětí převládá bílá-mléčná-duhová barva aury. Jsou zde na Zemi poprvé a většinou se vážou k ženské polaritě. Tyto děti nejsou zatížené karmou a negativními zážitky. Tyto děti se tudíž neměly možnost potkat v předchozích inkarnacích se svými rodiči ani blízkými. Všechno je pro ně nové. Jedná se o radostné a klidné děti. Mají neskutečnou vnitřní sílu. Tyto děti mají za úkol nás spojit s vědomím, které je nepokřivené, nezatížené strachem nebo nedostatkem.

 

Diamantové děti

Podstatou aury těchto dětí je průzračné světlo, které se třpytí a láme. Tyto děti se většinou vážou k mužské polaritě. Na zemi jsou poprvé v lidském těle, ale mohly procházet vývojem různých nehmotných reinkarnací. Pokud se již setkaly se svými rodiči, tak to mohlo být v roli nějaké duchovně vyspělé bytosti. Na Zemi nám přináší veškerou moudrost, pravdu, poznání, tvořivost, sílu vědění a spojení se Zdrojem. Mají zde na Zemi stvořit život v Jednotě a harmonii.

 

Platinové děti

Jejich aura září jasně bílým až stříbřitým světlem. Jejich polarita je z větší míry ženská. Skrze tyto děti přicházejí na svět nové energie vědomí a poznání. Tyto děti se rodí zejména po roce 2010, kdy se Země stala Hvězdou. Tyto děti nás mají naučit univerzální zákony a pravdy v souladu se světem.

 

 

 

Každý rodič by si měl uvědomit jedinečnost svého dítěte. A dary, které oné dítko dostalo umět využít a rozvíjet ve prospěch všech. Duhové děti se zrovna objevují na naší planetě a já se těším, jaké nové poznatky a pozitivní změny nám přinesou.