Andělské léčení

Andělé mají neomezené možnosti a nic pro ně není nemožné.

Andělé jsou neustále s námi a pomáhají nám ve všech oblastech života.

Andělé jsou mocní léčitelé, úžasní společníci.

Andělé nás bezmezně a bezpodmínečně milují a jsou připraveni nám okamžitě přispěchat na pomoc.

Musíme pouze požádat - andělé nám nemohou vstoupit do života proti naši vůli. Zasáhnou pouze za předpokladu, že čas daného člověka ještě nenastal a on se ocitl v nebezpečí.

 

Jak anděle léčí?

Andělé nás léči tak, jak jim to umožníme. Andělé nejsou na nás závislí. Je nutné procítit vděčnost, neboť to je projev víry, která je pro setkání s anděly nezbytná. Při léčení se postupně zbavujeme nenávisti a učíme se odpouštět. To je začátek čisticího procesu. Důležité je podotknout, že strach a pochyby oslabují spojení s anděly. A i když nás andělé uzdraví, měli bychom zůstat věrní své víře a být vděční a žít tak abychom zůstali zdraví. Andělé nevyléčí pouze takového člověka, který je pomstychtivý, zatrpklý nebo zlý. Jelikož vyzařuje takovou energii, že se k němu andělé nedostanou. Chceme-li být úspěšní a za pomocí andělů se vyléčit, musíme být pokorní a plní lásky.

 

Jak rychle andělské léčení účinkuje?

Nechte na boží vůli a andělech, kdy se uzdravíte. Oni ví, co je pro vás nejlepší. Není vhodné si stanovit dobu, do kdy chcete být uzdravení. Někomu může pomoci jedno léčení a někdo jich může podstoupit více. Pokud budete pochybovat o výsledku léčby a stresovat se blížícím termínem, nikdy požadovaného výsledku nedosáhnete.

 

Průběh andělského léčení.

Mělo by probíhat na klidném místě, za přítomnosti harmonizační hudby a zapálené svíčky. Léčba se provádí v sedě nebo v leže, jak je klientovi příjemné. Při léčení je třeba se soustředit pouze na sebe, jakákoliv jiná myšlenka narušuje průběh léčení.

Andělským léčením lze pomoci jak lidem, tak i zvířatům.

U andělského léčení platí, že se léčí jak duše, tak i tělo.

Je důležité za léčebný proces poděkovat – což v případě, že vás léčí, někdo jiný odpadá, jelikož to dotyčný udělá za vás.