Automatická kresba 

Ukázka mé práce ve fotogalerii. Už máte vybraný svůj energetický obrázek nebo mandalku?

Jedná se o kreslení, které je ovládáno pravou hemisférou. 

Ruka je vedená universem a né vlastní vůlí.

Pomocí automatické kresby můžeme rozeznat nemoc, vztahy v rodině nebo práci.

Já používám automatickou kresbu na vytváření léčivých obrázků. Pro lidské oko nejsou dokonalé, ale v očích Boha a andělů je dokonalé všechno a všichni, tudíž i tyto obrázky disponují neuvěřitelnou silou.

Každý má svůj vlastní styl a vlastní metody kreslení. Někdo používá zásadně pastelky. Já třeba kombinuji více metod.

Na automatické kresbě je úžasné to, že každý obrázek je originál. I když se zdají obrázky podobné, nikdy se nestane, že jsou dva totožné.

Nejlepší výsledky mají obrázky, kdy si klient řekne pro koho a na jaký účel chce obrázek využít. Já potom vytvářím na míru a dávám mu takovou energii, kterou má mít.

Pokud se rozhodnete pro koupi již hotového obrázku, je dobré ho vybírat intuitivně. Na každé jedince jinak působí různé barvy a tvary. Co v někom vzbuzuje pozitivní náladu, může mít na někoho opačný efekt.