Nikdy nejsme sami

20.01.2016 17:35

Nikdy nejsme sami.

Dříve než vstoupí naše duše na tento svět, dostane od Boha dar. A tím je Anděl Strážný. Každý má svého Anděla Strážného, ať už na něho věří či nikoliv.

Anděl Strážný je s námi již v mateřském lůně, a když umíráme, tak nám stojí po boku a pomáhá s přechodem do jiného světa.

Andělé Strážní nás nikdy neopouštějí. Jsou s námi v každém okamžiku našeho bytí a to opravdu v každém.

Andělé Strážní nás zahrnují svou bezpodmínečnou láskou. Jsou připravení nám vždy pomoci nebo usnadnit situaci. Když jsme smutní a pláčeme, tak nás láskyplně schovávají pod svá veliká křídla a utěšují nás. Když se smějeme, radují se s námi. Andělé Strážní nám pomáhají ve všech aspektech života.

Je důležité říct, že Andělé nám nikdy nemohou zasáhnout do života proti naši vůli. Může se to stát pouze v jediném případě, a to že nám hrozí nebezpečí, ale náš čas odchodu z tohoto světa ještě nenastal.

Když si uvědomíme, že nejsme pouze fyzické tělo, ale že jsme něco více, navážeme kontakt se svým Andělem Strážným.

Když budeme svého Anděla Strážného žádat o to, aby nám sdělil jaké je jeho jméno, věřte, že nám to sdělí.