Tajemný Saint Germain

27.02.2016 10:38

Už antická díla pojednávají o zásazích jakési vyšší moci, která přinášela lidem světlo poznání a vždy se nečekaně objevila v době nějaké katastrofy a stejně jak se objevila, tak i zmizela.

Jedna z nejtajemnějších duchovních bytostí je bezesporu – hrabě Saint Germain.

Hrabě Saint Germain položil základy evropského sjednocení, oživil idey svobodného zednářství a umožnil plynulý přechod k osvícení.

Tento muž se podle svědků náhle objevil kolem roku 1710. Tento muž neměl rodný ani úmrtní list.

Podle výpovědi svědků vůbec nestárnul. Vypadal pořad stejně. Oplýval vypravěčskými schopnosti a nebývalým šarmem. Údajně ovládal až 8 jazyků a měl dokonalou výslovnost. Dokonale ovládal Arabštinu, Sanskrt, Čínštinu a tvrdil, že tyto znalosti pochytil při delším pobytu v těchto zemích.

Maloval, hrál na několik hudebních nástrojů a dokonce složil několik skladeb.

 V první polovině 18. století se hrabě objevil v Anglii a následně ve Vídni. Tam už se začalo spekulovat o jeho nadpřirozených schopnostech. Později pobýval v Paříži, kde vedl s králem nekonečné hovory o alchymii, přírodních vědách a elixíru mládí a dlouhověkosti. Král mu poskytl prostory, kde mohl vykonávat pokusy, při kterých mu asistoval. Proslýchalo se, že umí vyrobit z kamenů drahokamy a brilianty, které mu v každém čase a kdekoliv zaručovaly dostatek všeho potřebného.

Hrabě Saint Germain podstoupil druhou cestu do Indie. Po návratu na francouzský dvůr, uvedl, že objevil elixír života.

Král Ludvík XV měl k němu neskutečnou důvěru a tak ho pověřil diplomatickou misí do Den Haagu, kde se hraběti povedlo za velmi podivných okolností domluvit neočekávaný mír mezi Pruskem a Rakouskem.

Jelikož na žádném místě nepobyl dlouho. Za rok už byl v Rusku, kde se údajně zúčastnil svržení cara Petra III a tím pomohl na trůn Kateřině Veliké.

Voltair se od Saint Germana dozvěděl datum a hodinu své smrti.

Později se Saint Germain vrátil do Paříže a pokračoval ve svých pokusech. Nakonec cestřoval z místa na místo a jeho kroky končí v Německu. se vrátil do Paříže, kde pokračoval ve svých alchymistických experimentech. Od roku 1769 opět cestoval z místa na místo a jeho stopy končí na určitý čas v Německu. Dokonce se objevil důkaz, že tam v jednom místním kostele zemřel a byl pohřben.

Nakonec se řeči o jeho smrti vytratili, neboť byl spatřen jak přednáší v Paříži na kongresu rosenkruciánů, kabalistů, iluminátorů a zástupců různých tajných řádů z celé Evropy. V roce 1788 varoval krále a královnu Francie před temnou budoucností, která na monarchii čekala. Rovněž byl spatřen na popravě Marie Antoinetty v roce 1793. Zjevil se rovnž v předvečer zavraždění vévody z Berri roku 1820. Ve čtyřicátých létech devatenáctého století byl vídan ve společnosti anglického lorda Lyttona, kterému prý pomohl k probuzení paranormálních schopností. Poslední zmínku o hraběti Sain Germanovi poskytla teozofka Annie Bessantová, která tvrdila, že ho potkala v roce 1896. A jednalo se o poslední svědectví o existenci tohoto tajuplného člověka.

Hrabě Saint Germain byl slavný alchymista, hudební virtuóz, skladatel, literát, filozof i učitel. Nikdo se nikdy nic nedozvěděl o jeho skutečném původě ani smrti. Je velice možné že byl Sain Germain skutečně pověřen vyšší mocí, aby usměrňoval události v Evropě předem určeným směrem.

 Hraběnka d“Adhémar do svých Pamětí na Marii Antoinettu zveřejnila slova, kterými se jí Saint Germain v předvečer revoluce snažil vysvětlit situaci, která vznikla a kterou už osobně nemohl ovlivnit: '…pokusil jsem se o vše, abych událostem dal jiný směr. Teď se však už nedá nic dělat. Ruce mám svázané silou, která je mocnější než já. Jsou doby, ve kterých bych se nikdy nevzdal, ale jsou taky takové, kdy ON nařídí ústup a porušit JEHO příkaz nelze. A takovýto moment nastal právě teď…'

 

zdroj: Mgr. Michelle Zavarska