Zákony vesmíru

 
 
 

ZÁKONY VESMÍRU:

- LÁSKA - je to nejvyšší čeho můžeme dosáhnout
- PRAVDA - vytváří správné jednání a správný život
- VYROVNÁNÍ - vyměřuje člověku spravedlivou měrou za jeho činy
- SVOBODA - právo člověka si vybrat
- EVOLUCE - záruka pokroku života
- PŘITAŽLIVOST - síla přitažlivosti, umožňuje příjem podobného
- VĚDOMÍ - vyšší vědomí může kontrolovat vědomí nižší
- HOJNOST - vytváří se v člověku, když o tomto stavu přemýšlí
- ROVNOVÁHA - udržuje život vyrovnaný
- KARMA -  H. Rowlandová ,,Člověk si tvoří vlastní budoucnost a dědí vlastní minulost,,
- TÍŽE - nelze lpět na závislosti na někom nebo něčem
- POHYBU, VÝVOJE A ZMĚN - naše vlastní myšlenky, city, pocity, postoje a reakce ovlivňují náš osud